From 1 - 10 / 247
  • The UKRA04 TTAAii Data Designators decode as: T1 (U): Upper air data T1T2 (UK): Upper level pressure, temperature, humidity and wind(Part B) A1A2 (RA): Russian Federation (East)(The bulletin collects reports from stations: 29572;EMEL'YANOVO;29612;BARABINSK;29634;NOVOSIBIRSK (NORTH AIRPORT);29698;NIZHNE'UDINSK;29839;BARNAUL;29862;KHAKASSKAYA;30230;KIRENSK AIRPORT;30309;BRATSK;30715;ANGARSK;36096;KYZYL;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The SIGG40 TTAAii Data Designators decode as: T1 (S): Surface data T1T2 (SI): Intermediate synoptic hour A1A2 (GG): Georgia(The bulletin collects reports from stations: 37279;ZUGDIDI;37308;AMBROLAURI;37531;GORI;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The UEKZ11 TTAAii Data Designators decode as: T1 (U): Upper air data T1T2 (UE): Upper level pressure, temperature, humidity and wind (Part D) A1A2 (KZ): Kazakhstan(The bulletin collects reports from stations: 28951;KOSTANAI;35229;AKTYUBINSK;35700;GUR'YEV (ATYRAU AIRP.);38064;KYZYLORDA;38341;TARAZ;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The ULUR10 TTAAii Data Designators decode as: T1 (U): Upper air data T1T2 (UL): Upper level pressure, temperature, humidity and wind (Part C) A1A2 (UR): Ukraine(The bulletin collects reports from stations: 33345;KIEV (ZHULYANY AIRP.);33393;L'VOV (LEMBERG);33837;ODESSA (CENTRALNIY AIRP.);34300;KHAR'KOV AIRPORT;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The SIRA20 TTAAii Data Designators decode as: T1 (S): Surface data T1T2 (SI): Intermediate synoptic hour A1A2 (RA): Russian Federation (East)(The bulletin collects reports from stations: 23914;CHERDYN';23921;IVDEL';23955;ALEKSANDROVSKOE;23966;VANZHIL'KYNAK;28138;BISER;28158;28224;PERM;28440;EKATERINBURG (SVERDLOVSK);28541;UFALEY;28645;CHELYABINSK-GOROD;28661;KURGAN;28722;UFA-DIOMA;28748;TROITSK;28838;MAGNITOGORSK;29149;STEPANOVKA;29203;NOVYJ VASYUGAN;29231;KOLPASEV;29313;PUDINO;29332;MOLCHANOVO;29612;BARABINSK;29638;NOVOSIBIRSK (OGOURTSOVO);29838;BARNAUL (WEST AIRPORT);29842;36061;TUROCHAK;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The UERA04 TTAAii Data Designators decode as: T1 (U): Upper air data T1T2 (UE): Upper level pressure, temperature, humidity and wind (Part D) A1A2 (RA): Russian Federation (East)(The bulletin collects reports from stations: 29572;EMEL'YANOVO;29612;BARABINSK;29634;NOVOSIBIRSK (NORTH AIRPORT);29698;NIZHNE'UDINSK;29839;BARNAUL;29862;KHAKASSKAYA;30230;KIRENSK AIRPORT;30309;BRATSK;30715;ANGARSK;36096;KYZYL;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The SMRA11 TTAAii Data Designators decode as: T1 (S): Surface data T1T2 (SM): Main synoptic hour A1A2 (RA): Russian Federation (East)(The bulletin collects reports from stations: 29998;ORLIK;30385;UST'-NYUKZHA;30636;BARGUZIN;30650;ROMANOVKA;30664;TUNGOKOCHEN;30777;SRETENSK;30781;URYUPINO;30822;BABUSHKIN;30844;KHILOK;30925;KYAKHTA;31371;CHERNYAYEVO;31388;NORSK;31478;SOFIYSK PRIISK;31532;CHEKUNDA;31594;ARKHARA;31624;URMI;31655;TROITSKOYE;31754;TIVYAKU;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The SIBY40 TTAAii Data Designators decode as: T1 (S): Surface data T1T2 (SI): Intermediate synoptic hour A1A2 (BY): Belarus(The bulletin collects reports from stations: 26643;SHARCOVSCHINA;26653;POLOTSK;26657;DOKSICY;26759;BORISOV;26774;GORKI;26853;BERESINO;26855;MARIYNA GORKA;26864;KLICHEV;26878;SLAVGOROD;26966;ZHLOBIN;33038;VASILEVICHI;33124;BRAGIN;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The ULKZ12 TTAAii Data Designators decode as: T1 (U): Upper air data T1T2 (UL): Upper level pressure, temperature, humidity and wind (Part C) A1A2 (KZ): Kazakhstan(The bulletin collects reports from stations: 35394;KARAGANDA;35671;DZHEZKAZGAN;36003;PAVLODAR;36872;ALMATY;) (Remarks from Volume-C: XXX)

  • The USKZ11 TTAAii Data Designators decode as: T1 (U): Upper air data T1T2 (US): Upper level pressure, temperature, humidity and wind (Part A) A1A2 (KZ): Kazakhstan(The bulletin collects reports from stations: 28951;KOSTANAI;35229;AKTYUBINSK;35700;GUR'YEV (ATYRAU AIRP.);38064;KYZYLORDA;38341;TARAZ;) (Remarks from Volume-C: XXX)