From 1 - 7 / 7
  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: NAGANO, MAEBASHI, MITO, NAGOYA, CHOSHI, TSU, OMAEZAKI, TOKYO, OSHIMA, HACHIJOJIMA; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY 3RD; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP03 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;

  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: MINAMITORISHIMA; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP07 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;

  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: OITA, NAGASAKI, KAGOSHIMA, MIYAZAKI, FUKUE, MATSUYAMA, TAKAMATSU, KOCHI, TOKUSHIMA; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY 3RD; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP05 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;

  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: SAIGO, MATSUE, TOTTORI, MAIZURU, HIROSHIMA, OSAKA, SHIONOMISAKI, IZUHARA, FUKUOKA; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY 3RD; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP04 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;

  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: NAZE, ISHIGAKIJIMA, MIYAKOJIMA, NAHA, MINAMIDAITOJIMA, CHICHIJIMA; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY 3RD; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP06 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;

  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: WAKKANAI, ASAHIKAWA, ABASHIRI, SAPPORO, KUSHIRO, NEMURO, SUTTSU, URAKAWA, HAKODATE; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY 3RD; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP01 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;

  • Datatype: Climatic data - Monthly means (surface); Originating-Centre: TOKYO; WMO-Region: 2; GTS-RTH: TOKYO; Place: WAKAMATSU, AOMORI, AKITA, MORIOKA, SENDAI, WAJIMA, NIIGATA, KANAZAWA; Country: JAPAN; TimeGroup: MONTHLY 3RD; Format: FM 71-X CLIMAT; GTS-AHL: CSJP02 RJTD; Res40: Essential; Remarks: XXX;